Bokföring, revisionstjänster och mycket mer

Bokföring

Våra bokföringstjänster i Linköping och Mjölby omfattar hantering och registrering av leverantörsfakturor, kundfakturor, betalningar och andra verifikationer. Vi har personalresurserna och kunskaperna för att erbjuda stöd till ditt företag med all er ekonomiska hantering. Självklart erbjuder vi även bra möjligheter till automatisering genom exempelvis scanning av leverantörsfakturor.

Revision

Många företag behöver inte bara en revisor utan även en formell revision och en sådan innebär att även vi intygar att siffrorna i ditt företags bokslut är riktiga och att ditt företag har sköts enligt konstens alla regler. För att kunna intyga detta utför vi en oberoende granskning vilket innebär att den görs av en medarbetare som inte arbetat med företagets bokslut.

Bokslut

Vi är experterna som erbjuder möjligheter och råd när bokföringen ska avslutas med ett bokslut. Och när bokföringen har trasslat till sig är vi rätt person att vända dig till. Våra tjänster innebär en kvalitetssäkring av att både siffrorna är riktiga och att skatterna minimerade. Som en naturlig del upprättar vi även årsredovisningen för ditt företag.

Deklarationer

Vi hjälper till att upprätta deklarationer för både dig och ditt företag och eftersom detta är en integrerad del av flera av våra andra tjänster får du därigenom ett kvitto på att våra råd verkligen har varit kloka.

Löner

Genom att anlita oss kvalitetssäkrar du din lönehantering. Vi hjälper till med hela lönekedjan från lönespecifikationer och utbetalningsfiler till att hålla ordning på semesterlöneskulder och rapporteringar till Skatteverket och Fora. En extra fördel är att vi bevakar att din egna lön är optimal.

Finansiering

Behöver ditt företag finansiering i form av checkräkningskrediter och lån är vi experter på att hjälpa till att både räkna ut hur mycket som behöver finansieras, vilken form av finansiering som är lämpligast och var du kan hitta finansieringen. Behovet kan ha uppstått i samband med förvärv, investeringar eller allmänna likviditetssvängningar.

Låt experterna ta hand om arbetsuppgifterna som inte rör kärnverksamheten.

Furlands är en revisionsbyrå som inte bara står för bredd när det gäller löner, bokföring, bokslut, revision och skatt. Vi går på djupet och finns vid din sida när det oväntade händer.