Välkommen till Furlands Revisionsbyrå!

Kompetens

Personlig kontakt

Nöjda kunder

Få bästa utfall i den egna plånboken genom professionell översyn och kontroll av ditt företag.

Furlands är en revisionsbyrå som inte bara står för bredd när det gäller löner, bokföring, bokslut, revision och skatt. Vi går på djupet och finns vid din sida när det oväntade händer.

Mer än revision och bokföring!

Självklart är våra medarbetare skickliga på löner, redovisning, fakturering, bokföring, bokslut, revision och skatter… men har även spetskunskap om annat som är viktigt för just ditt företag och där en revisor och revisionsbyrå är en naturlig part.

Din roll som entreprenör och företagare är viktig för oss. Våra erbjuder kontroll över företagets verksamhet och ekonomi så att du kan du fatta smarta beslut, ta ut vinster till lägsta möjliga skatt och minimera ditt personliga risktagande. Allt detta börjar med en fungerande hantering av löner, fakturering, redovisning och bokföring för att vi ska få maximal nytta av våra spetskunskaper när det kommer till bokslut och revision. Därefter syr vi ihop helheten med din privata deklaration och du får då ett kvitto på att vi verkligen infriat vårt kundlöfte – att du fått bästa utfall i den egna plånboken.

När det oväntade händer…

Vi finns även vid din sida när allt inte går som planerat. Det kan handla om allt från ett plötsligt erbjudande om uppköp, till akut likviditetsbrist eller att ditt företag drabbas av oegentligheter. Oavsett vilket hjälper vi dig förstå varför och hur möjligheterna eller problemen kan hanteras.

Ett roligt team som vill växa med dig och ditt företag!

Besök oss på något av våra kontor i Linköping eller Mjölby

Vi finns geografiskt i Linköping och Mjölby men är mobila och har kunder över hela landet. Kontoret i Mjölby firar just nu 40 år och ligger bakom mycket av vårt sunda förnuft. I Linköping står vi för ett nytt och tydligt alternativ för de som vågar utmana sin nuvarande partner oavsett om det handlar om bokföring, revision eller andra tjänster! Kontakta oss.

Furlands är en revisionsbyrå som inte bara står för bredd när det gäller löner, bokföring, bokslut, revision och skatt. Vi går på djupet och finns vid din sida när det oväntade händer.