Års- och koncernredovisningar enligt K3

Vi hjälper företag som har en annan revisor att upprätta årsredovisningar och koncernredovisningar enligt K3. Vi är specialister på årsredovisningar och koncernredovisningar och kombinerar våra kunskaper med sunt förnuft för att effektivt skapa de K3-rapporter ditt företag önskar och behöver

Vi kompletterar…

Är storleken på ditt företag sådan att din egen revisor inte får hjälpa till att upprätta företagets årsredovisning eller koncernredovisning? Vi är en bra samarbetspartner som kompletterar din egen revisor när ditt företag ska göra en årsredovisning eller koncernredovisning. Ett samarbete med oss innebär alltså att vi blir ett naturligt komplement med tydlig gränsdragning av arbetsuppgifterna vid K3-rapporteringen.

…din nuvarande revisor!

Vi får inte konkurrera om själva revisionen och försöker inte sälja andra tjänster som redan utförs av ditt företag själv eller andra partners. Vår långa erfarenhet i kombination med specialistkunskaper och sunt förnuft gör att vi kan bidra med en effektiv rapportmetodik som exempelvis innefattar:

  • Handfasta tips och råd om hur ni får fram rätt uppgifter. Till exempel hjälp med när och hur ni ska kontakta finansbolagen och fråga om leasinguppgifter.
  • Anpassningsbart samarbete. Ni avgör själva hur vår hjälp ska smälta in i den befintliga kontakten mellan företaget och er revisor.
  • Tydliga sammanställningar. Vi tar fram lättförståelig dokumentation och hjälper till att förstå de mest intressanta detaljerna.

Vi finns för ditt företag oavsett var ni ligger och vår specialisthjälp är enbart ett telefonsamtal bort!

Furlands är en revisionsbyrå som inte bara står för bredd när det gäller löner, bokföring, bokslut, revision och skatt. Vi går på djupet och finns vid din sida när det oväntade händer.